Descripción del proyecto

– Proceso para a selección de 19 peóns do Programa de Integración Laboral 2021 (PEL-CONCELLOS-REACTIVA-2021)
 
– Bases publicadas no BOP do 15/03/2021: VER
– Prazo de presentación de solicitudes: do 16 ao 23 de marzo de 2021, ambos os dous días incluídos
– Modelo de solicitude en WORD: VER

Resolución pola que se aproba a lista de persoas aspirantes admitidas e se determina  a data, hora e lugar de realización do exercicio da fase de oposición (Decreto 595/2021, do 25 de marzo: VER

En consecuencia, as persoas aspirantes quedan convocadas para a realización da proba práctica (fase de oposición), nos seguintes termos:

– Día: martes, 6 de abril de 2021

– Hora: 09:00 horas

–  Lugar: Nave Municipal de Servizos, situada no Polígono Industrial dos Airíos

 – NOTA:  As persoas aspirantes deben acudir provistos do DNI e máscara

LISTADO PROVISIONAL DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A  FASE OPOSICIÓN DO PEL E FIXACIÓN DATA E LUGAR PARA CELEBRACIÓN EXAMEN GALEGO. VER

Lugar: Casa do Concello

Hora: 9:00

Data: Martes 13 abril 2021

LISTADO PROVISIONAL DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A  FASE OPOSICIÓN DO PEL : VER

Resultado do proceso selectivo: relación  de persoas  aspirantes aprobadas (1ª e 2ª quenda) e lista de espera ou reserva (Decreto 687/2021, do 13 de abril): DESCARGAR

LISTADO DEFINITIVO PEL. VER

Resolución pola que se ratifica o nomeamento dun aspirante (Decreto 802/2021, do 30 de abril): VER

Decreto 1255/2021, do 6 de xullo, polo que se acordan varios cesamentos e novos nomeamentos que afectan á primeira quenda do PEL: VER

Rectificación de erro lista de espera e nomeamento de funcionaria interina (Decreto núm. 1407/2021, do 17 de agosto): VER