Descripción del proyecto

Convocatoria e bases: BOP núm. 65, do 03/04/2024: VER
 
– Anuncio no xornal  La Voz de Galicia, do 03/04/2024: VER
– Modelo de solicitude (optativo):  CUBRIR
 
– Prazo de solicitudes: do 4 ao 17 de abril DE 2024, ambos os dous incluídos.
– Vía de presentación: exclusivamente a través da sede electrónica do concello (ver bases). Achegarase obrigatoriamente copia do DNI e do título, por ambas as dúas caras. De posuílos deberá achegarse a copia do diploma da AGASP e do CELGA 3 (ou de superior nivel), ou equivalente.

Decreto 780/2024, do 18 de abril polo que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para a contratación de catro (4) auxiliares de Policía Local. Prazo de reclamacións e emendas: do 19/04/2024 ao 03/05/2024 (ambos os dous incluídos). VER

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, lugar e data do proceso selectivo catro (4) auxiliares policía local.  Decreto núm. 851/2024, do 06/05/2024: VER

Listado provisional das persoas aspirantes que superaron a proba de coñecemento de lingua galega: VER

Plantilla resposta do exame do proceso selectivo para a contratación de catro (4) auxiliares de Policía Local: VER

Listado definitivo das persoas aspirantes que superaron a proba de coñecemento de lingua galega e convocatoria das probas físicas: VER

Listado de identificación das persoas aspirantes presentadas ao proceso selectivo para a contratación de catro (4) auxiliares de Policía Local: VER

Resultado das persoas aspirantes presentadas ás probas físicas do proceso selectivo para a contratación de catro (4) auxiliares de Policía Local: VER

Resultado definitivo as persoas aspirantes presentadas ao proceso selectivo para a contratación de catro (4) auxiliares de Policía Local: VER