VALENTÍN GONZÁLEZ

ALCALDE

Presidente da Corporación Municipal.

ANTONIO ALONSO

PRIMER TENENTE DE ALCALDE

Concelleiro-delegado da Área de Urbanismo e Coordinación do Goberno.

ANA PENA

SEGUNDA TENENTE DE ALCALDE

Concelleira-delegada da Área de Recursos Humanos, Industria e Emprego.

VICENTE ROCA

TERCEIRO TENENTE DE ALCALDE

Concelleiro-delegado da Área de Contratación e Cultura.

TANIA PARDO

CUARTA TENENTE DE ALCALDE

Concelleiro-delegada da Área de Benestar Social, Igualdade, Educación e Xuventude.

JESÚS TEMBRÁS

QUINTO TENENTE DE ALCALDE

Concelleiro-delegado da área de Deportes.

ANTONIO CASTRO

CONCELLEIRO

Concelleiro-delegado especial de Medio Rural.

FRANCISCO FRANCO

CONCELLEIRO

Concelleiro-delegado especial de Obras Municipais.

ELENA LÓPEZ

CONCELLEIRA

Concelleira-delegada especial de Turismo, Consumo, Hostalería e Comercio.

MAITE MÉNDEZ

CONCELLEIRA

Concelleira-delegada especial de Organización Económica.

LORENA TENREIRO

CONCELLEIRA

Concelleira-delegada especial de Organización Interna e Medios Locais.

JOSÉ RAMÓN ALONSO

CONCELLEIRO

Concelleiro-delegado especial de Seguridade Cidadá e Servizos.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

EDÍS:
 • Valentín González Formoso
 • Antonio Alonso Román
 • Ana María Pena Purriños
 • Vicente Roca Uceira
 • María Tania Pardo Cabarcos
 • Jesús Tembrás Martínez
 • Antonio Castro Ferreiro
 • Francisco Franco López
 • Elena López Seco
 • María Rosario Méndez Gil
 • Lorena Tenreiro Blanco
 • José Ramón Alonso Martínez

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

EDÍS:
 • Silvia Pardo Galdo
 • Francisco da Silva Vello
 • Raimundo Barro Cabarcos

SON EN COMÚN

EDÍS:
 • Eva María Ferreiro Mosquera

PARTIDO POPULAR

EDÍS:
 • Javier Acosta Vigo

1. XUNTA CONSULTIVA DO PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME
Titular: Ana María Pena Purriños
Suplente: José Ramón Alonso Martínez

2. CONSELLO ESCOLAR DO CEIP SANTA MARÍA
Elena López Seco

3. CONSELLO ESCOLAR DO CEIP A FRAGA
MaríaTania Pardo Cabarcos

4. CONSELLO ESCOLAR DO CEIP A MAGDALENA
María Rosario Méndez Gil

5. CONSELLO ESCOLAR DO IES MONCHO VALCARCE
María Tania Pardo Cabarcos

6. CONSELLO ESCOLAR DO IES CASTRO DA UZ
Lorena Tenreiro Blanco

7. CONSELLO ESCOLAR DE ASPANAES
Titular: María Tania Pardo Cabarcos
Suplente: Ana María Pena Purriños

8. CONSELLO ESCOLAR DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Titular: Vicente Roca Uceira
Suplente: Ana María Pena Purriños

9. COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DA ÁREA SANITARIA DE FERROL
Titular: María Tania Pardo Cabarcos
Suplente: Lorena Tenreiro Blanco

10. SECCIÓN DE MUNICIPIOS CON CENTRAIS OU PLANTAS DE CICLO COMBINADO DA
FEMP
Titular: Ana María Pena Purriños
Suplente: Antonio Alonso Román

11. ASEMBLEA XERAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E
BENESTAR
– Titular: María Tania Pardo Cabarcos
– Suplente: Lorena Tenreiro Blanco

12. FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
Titular: Elena López Seco
Suplente: María Tania Pardo Cabarcos

13. MESA LOCAL DO COMERCIO
Vogal titular: Elena López Seco
Vogal suplente: Lorena Tenreiro Blanco

14. FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA (FAEPAC)
Ana María Pena Purriños

15. PROGRAMA DE MELLORA DA CALIDADE TURÍSTICA E PROMOCIÓN ARTESANAL DA
ZONA DO EUME, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Titular: Elena López Seco
Suplente: Lorena Tenreiro Blanco

16. AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER)
Titular: José Ramón Alonso Martínez
Suplente: Ana María Pena Purriños

17. CONSELLO TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA DA CORUÑA
Antonio Alonso Román

18. COMISIÓN TERRITORIAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO GALEGO DA CORUÑA
José Ramón Alonso Martínez

Comisión Informativa de Urbanismo e Coordinación de Goberno.

Presidencia: Antonio Alonso Román
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Javier Acosta Vigo

Comisión Informativa de Recursos Humanos, Industria e Emprego.

Presidencia: Ana María Pena Purriños
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Jose Manuel Riveira García

Comisión Informativa de Contratación e Cultura.

Presidencia. Vicente Roca Uceira
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Javier Acosta Vigo

Comisión Informativa de Deportes.

Presidencia. Jesús Tembrás Martínez
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Javier Acosta Vigo
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Javier Acosta Vigo

Comisión Informativa de Benestar social, Igualdade, Educación e Xuventude.

Presidencia: María Tania Pardo Cabarcos
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Jose Manuel Riveira García

Comisión Especial de Contas.

Presidencia. Mª Rosario Méndez Gil
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Jose Manuel Riveira García

Comisión Informativa Permanente do Patrimonio Histórico

Presidencia. José Ramón Alonso Martínez
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Javier Acosta Vigo

Comisión Informativa Especial para o seguemento e tramitación e aprobacion do PXOM.

Presidencia. Antonio Alonso Román
Representación PSdG PSOE
Titular. María Rosarío Méndez Gil
Representación BNG
Titular. Silvia Pardo Galdo
Representación Grupo Mixto
Titular. Javier Acosta Vigo