• Guía de licitación PCSP empresas

    • Guía online: VER
    • Descargar guía: VER
  • Taxa pola prestación de servizos nas instalacións deportivas, socioculturais e de lecer. BOP nº 139, 23 de xullo de 2013.
  • Prezo público pola prestación do servizo en representacións teatrais, musicais, artisticas, coreograficas, audiovisuais e cinematograficas BOP nº 114, 19 de maio de 2007