Descripción del proyecto

Proceso de selección de cinco (5) prazas de administrativo/a, da escala de administración xeral, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1, que figuran como vacantes no cadro de persoal funcionario do concello das Pontes de García Rodríguez e que foron incluídas nas ofertas de emprego público desta entidade local dos anos 2021 (unha), 2022 (tres) e 2023 (unha) (OEP 2021, 2022 e 2023), publicadas, respectivamente, nos BOP núm.240 do 20/12/2021; núm. 244, do 27/12/2022; e núm. 209, do 02/11/2023.

Convocatoria e bases de selección para a cobertura de cinco prazas de administrativo/a de administración xeral. OEP 2021, 2022 e 2023: VER

O prazo para presentar as instancias remata o 25 de marzo de 2024

Modelo instancia: DESCARGAR

Resolución de aprobación da lista provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento selectivo de cinco prazas de administrativo/a de administración xeral. OEP 2021, 2022 e 2023: VER

Prazo de reclamacións e enmendas: 10 días hábiles a partir da publicación da resolución (ata 22 de abril de 2024)

Resolución de aprobación da lista definitiva de persoas admitidas no proceso selectivo convocado para cubrir cinco prazas de administrativo/a de administración xeral. OEP 2021, 2022 e 2023: VER

Cónvocase ás persoas aspirantes para a realización do primeiro exercicio da oposición:

Data: martes día 18/06/2024

Hora: 10:00 h.

Lugar: Pavillón polideportivo municipal (Poboado do Barreiro, número 63, As Pontes)