BASES PEL 2020

2020-05-22T10:31:09+02:00

BASES QUE REXERAN A CONTRATACIÓN LABORAL DO PERSONAL DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO 2020 (PEL-CONCELLOS). O obxecto da presente convocatoria é dar cobertura ao proceso de selección de sete peóns (7) e un/ha limpador/a (1)  para dar axeitado cumprimento ás condicións esixidas na [...]