BASES QUE REXERAN A CONTRATACIÓN LABORAL DO PERSONAL DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO 2020 (PEL-CONCELLOS).

O obxecto da presente convocatoria é dar cobertura ao proceso de selección de sete peóns (7) e un/ha limpador/a (1)  para dar axeitado cumprimento ás condicións esixidas na subvención outorgada ao concello das Pontes ao abeiro do programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2020.

Prazo de entrega de solicitudes: do 23 de maio ao 1 de xuño

Luns, 25 de maio e Martse 26 de maio, Entrega da documentación no Rexistro mediante cita previa chamando aos números : 667129389/     67129380

VER BASES