Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 88 do 10/05/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 11 ao 25 de maio de 2023 (ambos os dous incluidos).

ANUNCIO:

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e día do comezo proceso de selección para a cobertura, mediante persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar de biblioteca (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal.  Decreto núm. 2590/2023, do 24 de novembro (BOP núm. 228 do 29/11/2023): VER

Resultado valoración provisional fase concurso dunha (1) praza de auxiliar de biblioteca (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal : VER

Prazo de reclamacións: do 13 ao 19 de decembro de 2023 (ambos os dous incluídos)

Resultado valoración provisional da fase de oposición dunha (1) praza de auxiliar de biblioteca para oficina de información xuvenil e arquivo (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal

Prazo reclamacións: do 22 ao 29 de decembro de 2023 (ambos os dous incluídos): VER

Táboa das respostas correctas do exame de estabilización dun/dunha Auxiliar de Bibliotecas, OMIX e Arquivo: VER 

Resultado valoración definitiva da fase concurso-oposición dunha (1) praza de auxiliar de biblioteca, oficina de información xuvenil e arquivo (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal. VER

Nomeamento auxiliar de biblioteca, oficina de información xuvenil e arquivo (persoal laboral fixo) estabilización do emprego temporal.Decreto núm. 200/2024, do 29 de xaneiro (BOP núm. 25, do 02/02/2024): VER