Descripción del proyecto

Convocatoria e bases selección 5 auxiliares Policía Local (BOP 24/04/2023): Descargar
 
Extracto anuncio xornal La Voz de Galicia do 24/04/2024: Ver
Modelo de solicitude en word: Descargar e cubrir.
– Prazo de presentación de solicitudes: do 25 de abril (inicio) ao 9 de maio  de 2023 (fin).
ADVERTENCIAS:
1ª) As solicitudes presentaranse EXCLUSIVAMENTE  a través da sede electrónica (base núm. 5 das da convocatoria)
2ª) NON se esixe o pagamento  dereitos de exame
3ª) Xunto coa solicitude, dedidamente asinada achegaranse os seguintes documentos: copia do DNI (ambas caras) e título académico (ambas caras). Ademais, se dospoñen deles: diploma curso básico auxiliares Policia Local , expedido pola AGASP, e certificado do CELGA 3 ou equivalente.

Relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas (Decreto 1251/2023, do 26 de maio): VER

Prazo reclamacións e emendas: do 30 de maio ata o 12 de xuño de 2023, ambos os dous días incluídos

Decreto 1366/2023, do 13 de xuño, polo que se aproba  lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, se nomea o tribunal e se fixa o lugar, día e hora de celebración do primeiro exercicio: VER
– PROBA DE COÑECEMENTOS:
– Data: luns, 19 de xuño de 2023, ás 10:00 horas, no Edificio de Servizos Múltiples Culturais  Doutor Dopeso  (Casa de Cultura), situado na Rúa Rosalía de Castro, núm. 22-26.
– Hora: 10:00 h
Listado provisional de persoas aspirantes que superaron as probas do proceso selectivo: VER
PROBA FÍSICA
– Data: Mércores, 21 de xuño
– Hora: 09:30 h
– Lugar: Campo do Poboado
Listado definitivo de persoas aspirantes que superaron as probas do proceso selectivo: VER
Resolución contratación de cinco (5) auxiliares de Policía Local e LISTA de ESPERA: VER