Descripción del proyecto

Convocatoria e bases selección 5 auxiliares Policía Local (BOP 24/04/2023): Descargar
 
Extracto anuncio xornal La Voz de Galicia do 24/04/2024: Ver
Modelo de solicitude en word: Descargar e cubrir.
– Prazo de presentación de solicitudes: do 25 de abril (inicio) ao 9 de maio  de 2023 (fin).
ADVERTENCIAS:
1ª) As solicitudes presentaranse EXCLUSIVAMENTE  a través da sede electrónica (base núm. 5 das da convocatoria)
2ª) NON se esixe o pagamento  dereitos de exame
3ª) Xunto coa solicitude, dedidamente asinada achegaranse os seguintes documentos: copia do DNI (ambas caras) e título académico (ambas caras). Ademais, se dospoñen deles: diploma curso básico auxiliares Policia Local , expedido pola AGASP, e certificado do CELGA 3 ou equivalente.