Descripción do Anuncio

NOVO PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUÍR UNHA  LISTA DE ESPERA (COMPLEMENTARIA DA EXISTENTE) DE ADMINISTRATIVO/A
  • BASES: ver
  • PRAZO DE SOLICITUDES: do 12 ao 23 de novembro, ambos os dous incluídos
  • MODELO DE SOLICITUDE (Descarga o impreso na ligazón en formato . doc ou . odt para poder cubrilo.): descargar.doc | descargar.odt

PUBLICACIÓNS

  • LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E  INDICACIÓN DO LUGAR, DÍA E HORA PARA A REALIZAZCIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO:VER

  • CORRECCIÓN  ERROS DECRETO LISTA DEFINITIVA  DE ADMITIDOS (INCLUSIÓN DUN ASPIRANTE INDEBIDAMENTE OMITIDO): VER

  • ANUNCIO DA PRIMEIRA PROBA DO PROCESO SELECTIVO E CONVOCATORIA DA SEGUNDA PROBA (DATA, LUGAR E HORA): VER

  • ANUNCIO RESULTADOS SEGUNDA PROBA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMIENTO DUNHA LISTA DE ESPERA DE ADMINISTRATIVO/A: VER

  • ANUNCIO DEFINITIVO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMIENTO DUNHA LISTA DE ESPERA DE ADMINISTRATIVO/A: VER

  • LISTA DE ESPERA COMPLEMENTARIA DEFINITIVA: VER
  • LISTA DE ESPERA (RECTIFICADA) DE ADMINISTRATIVOS: VER