Descripción del proyecto

Bases publicadas no BOP do 19/05/2023: VER
Presentación de solicitudes: do 22 ao 26 de maio de 2023, ambos os dous incluídos
Modelo de solicitude en word: DESCARGAR
– Relación provisional de aspirantes admitidos/as e excludídos/as (Decreto 1266/2023, do 31 de maio): VER
– Prazo de reclamacións (5 días hábiles):  do 2 ao 8 de xuño de 2023, ambos os dous incluídos
-Decreto 1398/2023, do 14 de xuño, polo que se aproba a lista definitiva de  aspirantes admitidos/as e excluídos/as , de nomea o tribunal e se fixa o lugar, data e hora de celebración do primeiro exercicio: VER
Celebración primeiro exerccio:
Lugar: Nave Municipal Os Airíos.
. Data: xoves, 22 de xuño de 2023
. Hora: 09:15 horas
RESULTADO /LISTADO PROVISIONAL DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A FASE DE OPOSICIÓN: VER
Proba de galego
– Lugar: Casa do Concello – Salón de Plenos

– Hora: 9:00 horas

– Data: 26 de xuño de 2023
LISTADO DEFINITIVO DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A FASE DE OPOSICIÓN: VER
RELACIÓN DE PRESOAS CONTRATADAS E INTEGRANTES DA LISTA DE ESPERA   (Decreto 1496/2023, do 29 de xuño): VER