Descripción del proyecto

Anuncio BOP nº 73 do 18/04/2023 bases e convocatoria lista espera redactor/a-locutor/a-cámara (concurso-oposición): VER

Prazo para presentación solicitudes, obrigatoriamente a través da sede electrónica: do 19 de abril ao 3 de maio de 2023 (ambos incluídos)

Modelo solicitude en word: descargar

Lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas (Decreto 1183/2023, do 24 de maio): VER

Prazo de reclamacións: do 26 de maio ata o 8 de xuño de 2023 (dez días hábiles)

Decreto núm. 2067/2023, do 22 de setembro, de aprobación lista definitiva admitidos/as e excluído/as, composición do tribunal e lugar, día e hora celebración exercicio: VER
– DATA: martes, 3 de outubro de 2023.
 
– HORA constitución tribunal: 09:45 h
– HORA realización 1º proba do exercicio único: 10:00 h
– Lugar: soto da Casa de Cultura (Edificio Cultural Doutor Dopeso)
LISTADO DOS ASPIRANTES QUE SUPERARON AS PROBAS DO PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUCIÓN DUNHA LISTA ESPERA OU BOLSA DE
TRABALLO DE REDACTOR/A-LOCUTOR/A-CÁMARA NO CONCELLO . VER
LISTADO DEFINITIVO DOS ASPIRANTES QUE SUPERARON AS PROBAS DO PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUCIÓN DUNHA LISTA ESPERA OU BOLSA
DE TRABALLO DE REDACTOR/A-LOCUTOR/A-CÁMARA. VER
APROBACIÓN LISTA DE ESPERA (BOLSA DE TRABALLO) Decreto 2198/2023, do 13 de outubro: VER