Descripción del proyecto

ANUNCIO
Proceso selectivo lista espera profesores conservatorio profesional de música
– Bases e modelo solicitude: VER
– Prazo presentación de solicitudes: do 13 ao 20 de marzo, ambos os dous días incluídos
PUBLICACIÓNS
– Resolución pola que se aproba a lista provisional, elevada a deinitiva, de aspirantes admitidos na convocatoria do proceso para xeración dunha lista de espera coa que dar cobertura ás vacantes do Conservatorio Profesional de Música das Pontes de García Rodríguez. VER
– Resolución relativa á corrección da lista provisional de aspirantes admitidos e exclúidos no proceso para a xeración dunmha lista de espera coa que dar cobertura ás vacantes do Conservatorio Profesional de Música das Pontes. VER
– Acta do Tribunal cualificador do proceso encamiñado á xeración dunha lista de espera coa que dar cobertura ás vacantes do Conservatorio Profesional de Música: VER
– Proposta de lista de espera: acta e anexo, do Tribunal cualificador reunido en data 30 de abril de 2019: DESCARGAR
– Corrección de erros: acta do Tribunal encargado do proceso encamiñado á xeración dunha lista de espera vacantes do Conservatorio de Música das Pontes: VER
– Lista de espera profesores conservatorio profesional de música: VER