Descripción del proyecto

Convocatoria e bases do proceso selectivo para constituír unha lista de espera de operario/a e peón (Decreto 886/2021, do 13 de maio)
BOP núm 93, do 20/05/2021:VER
Prazo de presentación de solicitudes: desde o 21 ao 31 de maio de 2021, ambos os dous incluídos
Modelo de solicitude en WORD: DESCARGAR
Decreto 1005/29021, do 3 de xuño, polo que se aproba a relación provisional e definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, se designa o tribunal e se fixa o lugar, día e hora de realización da fase de oposición: VER

Realización da proba da fase de oposición:

. Día: xoves, 10 de xuño de 2021

– Hora: 09:00 h

– Lugar: Nave municipal de Servizos, situada no Polígono Industrial dos Airíos

NOTA: As persoas aspirantes deberán presentarse á hora indicada con máscara e DNI e seguir, en todo momento, as indicacións do tribunal de selección

Listado provisional das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición para a constitución dunha lista de espera de operario/a e peón: VER

Lugar, hora e data de realización do examen de galego:
Lugar: Casa do Concello – Salón de Plenos
Hora: 12:00 horas
Data: Mércores 23 de xuño de 202

Listado definitivo das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición para a constitución dunha lista de espera de operario/a e peón: VER

Decreto 1208/2021, do 28 de xuño, polo que se aproba a LISTA de ESPERA (bolsa de traballo): VER

Decreto 1246/2021, do 6 de xullo, polo que se aproba  un programa de carácter temporal (FCA) e se nomea persoal funcionario interino coa categoría de operario/a: VER

Actualización da lista de espera (Decreto núm. 1408/2021, do 18 de agosto): VER