Descripción del proyecto

Convocatoria e bases para a selección de catro (4) auxiliares de Policía Local.
– Publicación: BOP núm. 86, do 6 de maio de 2022: VER
Presentación de solicitudes: do 9 ao 23 de maio de 2022, ambos os dous incluídos.
– Modelo de solicitude en word: DESCARGAR E CUBRIR
Documentación a presentar de xeito OBRIGATORIO:
Solicitude asinada.
– Copia DNI (polas dúas caras)
– Copia da titulación esixida (por ambas caras)
E se dispón deles, estes outros documentos:
– Certificado do CELGA 3 ou equivalente (ou superior)
– Diploma acreditativo de ter superado o curso básico para auxiliares de Policía Local, expedido pola Academia Galega de Seguridade Pública (AGSP)»

 

Lista provisional persoas aspirantes admitidas e excluídas, aprobada polo Decreto núm. 706/2022, do 27 de maio: VER

Prazo de alegacións (10 días hábiles): dende o 30/05/2022 ata o 10/05/2022, ambos incluídos

 

– Decreto 792/2022, do 13 de xuño, polo que ase aproba a relación definitiva de persoas aspirantes admitidas, se nomea ao tribunal e se establece o lugar. día e hora de celebración do primeiro exercicio: VER

– Lugar: Pavillón do Colexio da Magdalena

– Día: mércores, 15 de xuño de 2022

– Hora de constitución do tribunal: 09:20 h

– Hora de control de estatura e de realización das probas físicas: 09.30 h

 

– Listado provisional as persoas aspirantes que superaron o primerio exercicio (probas físicas) e convocatoria do lugar, día e hora de celebración do segundo exercicio: VER

– Lugar:  Casa Dopeso

– Día:  venres, 17 de xuño

– Hora : 12:00 horas

– Listado definitivo das persoas aspirantes que superaron as probas do proceso selectivo : VER

Relación de auxiliares de Policía local que se contratan e LISTA DE ESPERA (Decreto 850/2022, do 21 de xuño):  VER