Descripción del proyecto

– Convocatoria e bases lista  espera  conserxe, publicadas no BOP do 1 de abril de 2022: VER
 
– Presentación de solicitudes ata o 25 de abril de 2022 (último día)
– Modelo de solicitude en Word: DESCARGAR
– Lista definitiva aspirantes admitidos/as e excluídos/as; composición do tribunal, e lugar, día e hora de celebración do primeiro exercicio (Decreto núm. 588/2022, do 5 de maio): VER
– Lugar de celebración: Edificio do Conservatorio Profesional de Música, situado na Avda. das Veigas (fronte á igrexa do Poboado das Veigas:
– Día: xoves, 12 de maio de 2022
– Hora: 10:00 h (constitución do tribunal), e 10:15 (comparecencia aspirantes para celebrar o primeiro exercicio.)
AVISO:
Lugar: o lugar inicialmente fixado queda substituído polo seguinte: Salón de actos do Edificio de Usos Múltiples Culturais Doutor Dopeso, situado na Rúa Rosalía de Castro, núm. 28 (Decreto 607/2022, do 6 de maio: VER)
– Resultados primeiro exercicio: VER