Descripción del proyecto

Convocatoria e bases lista espera auxiliar de biblioteca, publicadas no BOP do 24 de outubro de 2022: VER

– Presentación de solicitudes, exclusivamente a través de sede electrónica,  do 25 de outubro de 2022 ata o 14 de novembro de 2022 (ambos incluídos)

– Modelo de solicitude en Word: DESCARGAR

Decreto 1590/2022, do 23 novembro, de relación provisional admitidos/as excluídos/as lista auxiliar biblioteca. VER

Prazo para presentar enmendas ou reclamacións: desde o 24 ata o 30 de novembro de 2022

Decreto 65/2023, do 10 de xaneiro, polo que se aproba a relación definitiva de persoas aspirantes admitidad, se nomea ao tribunal e se establece o lugar, día e hora de celebración do primeiro exercicio: VER

Lugar de celebración: Auditorio municipal Casa Dopeso, sito na rúa Rosalía de Castro, nº 28 (As Pontes de García Rodríguez, 15320)

-Día: mércores, 25 de xaneiro de 2023

-Hora: 09.30 h (constitución do tribunal), e 10:00 (comparecencia aspirantes para celebrar o primeiro exercicio)

Anuncio nº1 Tribunal lista AUX BIBLIOT. Cualificacións provisionais oposición: VER

Exame tipo test con respostas correctas: VER 

Prazo para presentar reclamacións: do 30 de xaneiro ao 01 de febreiro de 2023 (ambos incluídos).

Anuncio nº2 Tribunal lista Aux. Biblioteca: resposta alegacións e cualificacións definitivas fase oposición: VER

Anuncio nº3 Tribunal lista Aux. Biblioteca: resultados valoración provisional fase concurso: VER

Prazo para presentar alegacións: do 17 ao 22 de febreiro de 2023 (ambos incluidos)

Anuncio nº4 Tribunal lista AUX. BIBLIOTECA: resposta a alegación puntuación fase concurso e resultados totais do proceso: VER
Lista de espera (bolsa de traballo) da categoría de auxiliar de biblioteca, aprobada polo Decreto 485/2023, do 8 de marzo: VER