Descripción del proyecto

-Bases proceso selectivo lista complementaria persoal limpeza

Publicación: BOP  núm 45, do 9 de marzo de 2021: VER

– Prazo de presentación de solicitudes: dende o 10 ao 16 de marzo de 2021,  ambos os dous días incluídos

– Resolución pola que se fixa a data, hora e lugar de celebración do exercicio  da fase de oposición: VER

As persoas aspirantes quedan convocadas para comparecer, provistas de DNI, máscara e bolígrado azul, nos seguintes termos:

– Data: mércores, 7 de abril de 2021

– Hora:10:30 horas

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal, situado na Avda. da Habana, s/n- As Pontes de García Rodríguez

LISTADO PROVISIONAL DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A FASE DE OPOSICIÓN PARA A DETERMINACIÓN DUNHA LISTA DE ESPERA COMPLEMENTARIA DE PERSOAL DE LIMPEZA : VER

LISTADO DEFINITIVO DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A FASE DE OPOSICION PARA A DETERMINACIÓN DUNHA  LISTA DE ESPERA COMPLEMENTARIA DE PERSOAL DE LIMPEZA: VER

Decreto 901/2021, do 19 de maio, polo que se aproba a lista de espera  ou bolsa de traballo complementaria: VER