Descripción del proyecto

– Publicación convocatoria e bases no BOP  núm. 87, do 9 de maio de 2022:VER
– Modelo de solicitude en WORD: DESCARGAR E CUBRIR
Prazo de presentación de solicitudes: desde o 10 ao 16 de maio de 2022, ambos os dous días incluídos

Relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas PEL-CONCELLOS 2022, aprobada polo Decreto núm. 700/2022, do 26 de maio: VER

  Prazo de reclamacións (5 días hábiles): do 27 de maio ao 2 de xuño, ambos incluídos

 

– Decreto 739/2022, do 6 de xuño, polo que se aproba a lista definitiva  de persoas aspirantes admitidas e das excluídas,  e se fixa o lugar, día  e hora de celebración do primeiro exercicio: VER
– Lugar: Nave Municipal situada no Polígono Industrial dos AIRÍOS
– Data: venres, 10 de xuño de 2022
– Hora de constitución do tribunal: 09:00 h
– Hora de realización do primeiro exercicio: 09:15 horas
RESULTADO /LISTADO PROVISIONAL DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A FASE DE OPOSICIÓN: VER
Proba de galego
– Lugar: Casa do Concello – Salón de Plenos

– Hora: 9:00 horas

– Data: 20 de xuño de 202
RESULTADO DEFINITIVO DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A FASE DE OPOSICIÓN: VER
LISTADO DEFINITIVO (CON CORRECCIÓNS DE ERROS) DAS PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A FASE DE OPOSICIÓN: VER
Relación de persoas CONTRATADAS e LISTA de ESPERA (Decreto 848/2022, do 21 de xuño): VER