Descripción del proyecto

– Publicación convocatoria e bases no BOP  núm. 87, do 9 de maio de 2022:VER
– Modelo de solicitude en WORD: DESCARGAR E CUBRIR
Prazo de presentación de solicitudes: desde o 10 ao 16 de maio de 2022, ambos os dous días incluídos