Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

– Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 62 do 30/03/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 31 de marzo de 2023 ata o 17 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Lista definitiva persoas aspirantes admitidas e excluídas, tribunal, lugar, data e hora celebración concurso. Decreto 2203/2023, do 16 de outubro: VER

ANUNCIO NO BOP Nº 201, DO 20/10/2023 DA COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E DETERMINACIÓN DO LUGAR, DÍA E HORA DO COMEZO DO PROCESO DE SELECCIÓN: VER

Resultado valoración provisional fase concurso dunha (1) praza de oficial de primeira (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Prazo de reclamacións: do 14 ao 20 de novembro de 2023 (ambos os dous incluídos)

Resultado da valoración definitiva da fase concurso dunha (1) praza de oficial de primeira (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal

Nomeamento persoal laboral fixo (oficial de primeira). Estabilización do emprego temporal (OEP-E 2022).

Decreto núm. 2779/2023, do 18 de decembro (BOP núm. 9, do 11/01/2024): VER