Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo solicitude participación: DESCARGAR

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 69 do 12/04/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 13 ao 26 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e día comezo proceso selección para a cobertura, mediante persoal laboral fixo, dunha (1) praza de conserxe de cultura (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Decreto núm. 2698/2023, do 11 de decembro (BOP núm. 238, do 15/12/2023)

Resultado valoración fase concurso dunha (1) praza de conserxe de cultura (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Prazo de reclamacións: do 11 ao 17 de xaneiro do 2024  (ambos os dous incluídos)

Resultado valoración definitiva fase concurso dunha (1) praza de conserxe de cultura (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Nomeamento conserxe cultura (persoal laboral fixo) estabilización do emprego temporal. Decreto núm. 248/2024, do 7 de febreiro (BOP núm. 31, do 12/02/2024). VER