Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 62 do 30/03/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 31 de marzo de 2023 ata o 17 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e día comezo proceso selección para a cobertura, mediante persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar servizo a domicilio (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal. VER

Decreto núm. 2697/2023, do 11 de decembro (BOP, núm. 238, do 15/11/20203)

 Resultado valoración fase concurso dunha (1) praza de auxiliar de axuda a domicilio (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal. VER

Prazo de reclamacións: do 11 ao 17 de xaneiro do 2024 (ambos os dous incluídos)

Resultado valoración definitiva fase concurso dunha (1) praza de auxiliar de axuda a domicilio (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Nomeamento auxiliar do servizo de axuda a domicilio (persoal laboral fixo) estabilización do emprego temporal. Decreto núm. 221/2024, do 31 de xaneiro (BOP núm. 27, do 06/02/2024): VER

Lista definitiva de persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data, proceso selectivo (concurso), praza persoal laboral fixo profesor/a conservatorio, especialidade frauta travesa (OEP-E 2022) Estabilización emprego temporal.  Decreto núm. 227/2024, do 1 de febreiro (BOP núm. 33, do 15/02/2024): VER