Descripción del proyecto

Anuncio BOP nº 39 do 27/02/2023 bases e convocatoria 2 prazas de policía local (oposición libre): ver

Anuncio DOG nº53 do 16/03/2023 da convocatoria de 2 prazas de policía local (oposición libre). VER

Anuncio BOE nº 72 do 25/03/2023, da convocatoria de 2 prazas POLICÍA LOCAL por OPOSICIÓN LIBRE: ver

Anexo II – Solicitude participación proceso selectivo: descargar

Anexo III- Modelo de Declaración responsable: descargar

Prazo presentación solicitudes, obrigatoriamente a través da sede electrónica: do 27 de marzo ao 25 de abril de 2023 (ambos incluídos)

– Lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas, aprobada polo Decreto 1358/2023, do 13 de xuño (BOP núm. 114, do 16/06/2023): VER

– Prazo de reclamacións: do 19 ao 30 de xuño, ambos os dous días incluídos

 

Lista definitiva persoas aspirantes admitidas e excluídas, tribunal, lugar, día e hora do primeiro exercicio oposición de dúas (2) prazas policía local policía local (oposición libre)

Decreto núm. 2327/2023, do 30 de outubro (BOP núm. 211 do 06/11/2023): VER

Plantilla corrección 1º exercicio: VER

Resultado das probas de coñecementos da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes (rectificado) VER

Listado Identificación as persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes . VER

Listado das persoas aspirantes que superaron o primerio exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes. VER

Listado das persoas aspirantes que superaron as probas físicas da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes. VER

Listado definitivo das persoas aspirantes que superaron as probas físicas da fase de oposición do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes: VER
Comunicación da modificación da data de realización das probas psicotécnicas do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes: VER
Comunicación das probas psicotécnicas (exame individual verbal) do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes: VER
Listado provisional dos resultados das probas psicotécnicas (exame individual verbal) do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes: VER
Convocatoria para a realización do quinto exercicio (recoñecemento médico) do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes: VER
Listado provisional dos resultados do o quinto exercicio (recoñecemento médico) do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes: VER
Listado definitivo dos resultados do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de policía local (oposición libre) do Concello das Pontes: VER
Nomeamento de funcionario de carreira (policía). Decreto núm. 164/2024, do 24 de xaneiro (BOP núm. 20, do 26/01/2024): VER
Nomeamento de funcionario en prácticas (policía). Decreto núm. 163/2024, do 24 de xaneiro (corrixido polo Decreto núm. 187/2024, do 24 de xaneiro) / BOP núm. 20, do 26/01/2024: VER