Descripción del proyecto

Mediante Decreto núm. 1649/2021, do 4 de outubro, apróbase a convocatoria e bases reguladoras da selección do alumnado traballador para o «Obradoiro dual de emprego EUME III».

Bases proceso selección alumnado traballador para o obradoiro dual de emprego «EUME III». VER

Inicio selección, composición, lugar e data de constitución do tribunal. Alumnado obradoiro dual de emprego «EUME III»

Mediante Decreto 1674/2021, do 6 de outubro, resolveuse iniciar a selección así como a composición, lugar e data de constitución do tribunal encargado da selección do alumnado-traballador para o obradoiro dual de emprego Eume III. VER
O tribunal constituirase o día 07/10/2021, ás 09.00 h, no Salón de Plenos do Concello das Pontes.

Listado definitivo selección aspirantes a alumnado traballador obradoiro dual de emprego Eume III: VER

O prazo de presentación da documentación para a súa baremación é de dous (2) días hábiles: do 08/10/2021 ao 11/10/2021, ambos os dous incluídos.

 

Mediante Decreto 1721/2021, do 14 de outubro, apróbase novo listado definitivo (complementario do inicialmente aprobado) de persoal admitido como alumnado traballador para o obradoiro dual de emprego «Eume III»: VER

O prazo de presentación da documentación é de dous (2) días hábiles: do 15/10/2021 ao 18/10/2021, ambos os dous incluídos

 

 

Convocatoria e bases proceso selectivo persoal directivo, docente e de apoio «Obradoiro de emprego EUME III»

Anuncio convocatoria BOP. VER

Bases selección persoal directivo, docente e de apoio. VER

Prazo de presentación de solicitudes: do 07/10/2021 ao 11/10/2021 (ambos os dous incluídos)

Composición e constitución tribunal selección persoal «Obradoiro dual de emprego Eume III». VER

O tribunal encargado da selección do persoal directivo, docente e de apoio constituirase o vindeiro mércores 13/10/2021, ás 9.00 h, na Sala de concelleiros do Concello das Pontes de García Rodríguez.

Listado provisional admisión proceso selección persoal DIRECTIVO E DOCENTE para o obradoiro dual de emprego «Eume III». VER

O prazo para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos é dun (1) día hábil (o 21/10/2021). A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo, agás que así o acorde a Concellaría delegada.

Listado definitivo admisión proceso selección persoal ADMINISTRATIVO para o obradoiro dual de emprego «Eume III». VER

Acta de baremación méritos aspirantes proceso selectivo persoal directivo, docente e de apoio obradoiro dual de emprego «Eume III». VER

O prazo para presentar reclamacións e emendas en relación coa baremación é dun (1) día hábil (o día 21/10/2021)

Convócase ás persoas aspirantes que non acreditan o coñecemento da lingua galega á realización da proba de coñecemento do galego o día 25/10/2021, ás 9:30 h na Aula Polivalente (segundo andar da Casa do Doutor Dopeso), sita na Rúa Rosalía de Castro, s/n.