Descripción del proyecto

ANUNCIO

BASES  QUE REXERAN A CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR DA BIBLIOTECA, OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL E ARQUIVO

  • Bases convocatoria: DESCARGAR
  • Modelo de instancia: DESCARGAR
  • Prazo de presentación de instancias: de 5 a 15 de xaneiro de 2018

PUBLICACIÓNS

  • Lista provisional de admitidos e excluídos e fixación da data do primeiro exercicio: VER  REMATADO
  • Listado provisional dos aspirantes que superaron o proceso de selección: VER  REMATADO
  • Listado definitivo dos aspirantes que superaron o proceso de selección: VER  REMATADO
  • LISTA DE ESPERA VIXENTE, ACTUALIZADA A DATA 24/09/2019: DESCARGAR.
  • Data de publicación da lista actualizada: 24 de setembro de 2019