Descripción del proyecto

Convocatoria do proceso para a selección dun/ha Técnico/a de prospección e inserción laboral e constitución dunha lista de espera

– BASES que rexen a convocatoria publicadas no BOP do 3 de marzo de 2020

. PRAZO: do 4 de marzo ata o 10 de marzo de 2020, ambos días incluidos.

Modelo instancia

LISTADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO. Data de publicación na páxina web e no taboleiro de anuncios: 16/06/2020