Descripción del proyecto

Apertura novo prazo de presentación de solicitudes, exclusivamente para Diplomado/a en Traballo Social, Asistente Social e Graduado/a en Traballo Social  BOP núm 38 do 26 de febreiro de 2020
PRAZO: do 27 de febreiro ata o 11 de marzo de 2020, ambos días incluidos.
BASES que rexen a convocatoria: as publicadas no BOP DO 29 DE XANEIRO, coa modificación da base Cuarta d), relativa ás titulacións de acceso. Descargar