Descripción del proyecto

ANUNCIO
Selección de técnico de prospección e inserción laboral.
– Bases e modelo de solicitude: VER
– Prazo de presentación de solicitudes: do 13 ao 20 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
PUBLICACIÓNS
– Aprobación listas admitidos, e fixación de data hora e lugar de realización do primeiro exercicio, no proceso selectivo dun Técnico de prospección e inserción laboral: VER
– Decreto 502/2019, de 28 de marzo, que corrixe o 483/2019 relativo a lista de admitidos no proceso para a selección dun funcionario interino coa categoría de técnico/a de prospección e inserción laboral: VER
– Actas coas cualificacións realizadas polo Tribunal designado no proceso encamiñado á selección dun funcionario interino coa categoría de técnico de prospección e inserción laboral: VER