Descripción del proyecto

ANUNCIO

BASES QUE REXERAN O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIOS INTERINOS DE PERSOAL DO PROGRAMA DE INTEGRACION LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS (PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2018) NO MARCO DO PROGRAMA TEMPORAL APROBADO POR DECRETO 794/2018, de 7/06/2018.

Os prazos de presentación de instancias son: de 19 ao 25 de xuño de 2018, ambos inclusive.

PUBLICACIÓNS

  • Listaxe de aspirantes admitidos e excluídos e data da celebración do exercicio: VER
  • Listaxe de aspirantes que superaron o proceso de selección e convocatoria de proba de galego: VER
  • Listaxe de aspirantes aprobados definitivo: VER