Descripción del proyecto

– Bases xerais reguladoras dos procesos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 para a estabilización do emprego temporal (artigo 2 da Lei 20/2021) : VER

 

– Bases xerais reguladoras dos procesos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 para a estabilización do emprego temporal (disp adic 6ª da Lei 20/2021) :VER