Descripción del proyecto

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA E DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA LIBRE E MEDIANTE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA PRAZA VACANTE DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ DO ANO 2023 (OPE2023): VER

ANUNCIO no DOG de convocatoria para a provisión, mediante o sistema de oposición, por turno libre, dunha praza de  personal funcionario/a de carreira, técnico de la Administración xeral: VER

RESOLUCIÓN de 15 de xaneiro de 2024, do Concello das Pontes de García Rodriguez, referente á convocatoria para a provisión , mediante o sistema de oposición, por turno libre, dunha praza de  personal funcionario/a de carreira, técnico de la Administración xeral: VER

As persoas interesadas teñen un prazo de 20 días hábiles ( o prazo remata o 21 de febreiro) para presentar as instancias.

Modelo instancia: DESCARGAR

Relación definitiva de persoas admitidas e excluidas, designación de tribunal e data e lugar do primeiro examen no procedemento de selección
dunha praza técnico/a de administración xeral, TAX (OEP 2023). VER