Descripción del proyecto

Mediante o Decreto 625/2021, do 31 de marzo, convocouse o proceso selectivo para a cobertura dunha praza de persoal funcionario/a de carreira, arquitecto/a, vacante no cadro de persoal do Concello. A través do citado decreto tamén se aprobaron as bases da convocatoria.

As bases da convocatoria publicáronse integramente no Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 65, do 9.4.2021: VER

Publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial del Estado. VER

  •  O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, a contar desde o día 30 de abril de 2021 (ata o 19 de maio de 2021)