Descripción del proyecto

 Anuncio da convocatoria, publicado no BOP núm. 163,  do 27 de agosto de 2021: VER
– Bases: contidas no DECRETO 1424/2021, do 26 de agosto: VER
 
– Prazo de presentación de solicitudes: desde o 30 de agosto ata o 3 de setembro de 2021, ambos os dous días incluídos
 
– Forma de presentación:  exclusivamente a través  da sede electrónica do concello (consultar con atención as bases da convocatoria)

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo de técnico/a de orientación laboral: Decreto 1462/2021, do 6 de setembro: VER

Data de publicación: 07/09/2021

Prazo de presentación de reclamacións e emendas: dende o 08/09/2021 ao 14/09/2021, ambos os dous incluídos.

 

Decreto 1521/2021, do 15 de setembro, polo que se aproba a relación definitiva de persoas aspirantes admitidas e das excluídas, se designa o tribunal e se fixa o lugar, día e hora de constituación do tribunal e de celebración do primeiro exercicio: VER

– Lugar: PRIMEIRO ANDAR DO MERCADO MUNICIPAL

– Data: martes, 21 de setembro de 2021

Hora de constitución do tribunal: 09:30 h

Hora de ceelbración do primeiro exercicio: 09:45 h