Descripción del proyecto

BASES QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO ENCAMIÑADO Á CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO DUNHA LISTA
DE ESPERA PARA NOMEAR PERSOAL COA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL COA CONDICIÓN DE
FUNCIONARIO/A INTERINO/A

Publicación: BOP  núm 77, do 27 de abril de 2021: VER

– Prazo de presentación de solicitudes: desde o 28 de abril ata o 18 de maio,  ambos os dous días incluídos