Descripción del proyecto

BASES QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO ENCAMIÑADO Á CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO DUNHA LISTA DE ESPERA PARA NOMEAR PERSOAL COA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL COA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A

Publicación: BOP  núm 77, do 27 de abril de 2021: VER

– Prazo de presentación de solicitudes: desde o 28 de abril ata o 18 de maio,  ambos os dous días incluídos

Listado provisional de persoas admitidas ou excluídas no proceso selectivo encamiñado á constitución e funcionamento dunha lista de espera para nomear persoal coa categoría de técnico/a da Administración Xeral coa condición de funcionario/a interino/a: VER

– Prazo de presentación de enmendas o reclamacións:  8 de xuño de 2021

Listado definitivo de persoas admitidas ou excluídas no proceso selectivo encamiñado á constitución e funcionamento dunha lista de espera para nomear persoal coa categoría de técnico/a da Administración Xeral coa condición de funcionario/a interino/a: VER

O primeiro exercicio terá lugar o mércores, 16/06/2021, ás 10:00 h, no pavillón polideportivo municipal (Poboado do Barreiro, 63, As Pontes)

 Acta do tribunal día 16/06/2021: primeiro exame lista TAX 2021: VER

O segundo exame terá lugar o día 28/06/2021, ás 10:00 h, na Casa Dopeso, aula polivalente, 2ª planta (Rúa Rosalía de Castro, 28)

 

Acta do tribunal día 28/06/2021: segundo exame lista TAX 2021: VER

Contra as cualificacións do segundo exercicio e a valoración da fase de concurso as persoas aspirantes poderán reclamar perante o tribunal seleccionador no prazo de cinco días hábiles (ata o 6/7/2021) a  contar dende o seguinte ao de seren publicados os resultados no taboleiro de anuncios electrónico (https://sede.aspontes.org/opencms/es/informacion/).

Lista de espera de persoal con categoría de técnico/a de Administración Xeral: VER

Actualización lista de espera (Decreto 1807/2023, do 16 de agosto: VER
Actualización lista de espera. Decreto 2649/2023, do 1 de decembro: VER