Descripción del proyecto

Anuncio nº4 Tribunal 3 adminstrativos As Pontes– Bases do proceso selectivo para a cobertura de tres (3) prazas de administrativo/a: DESCARGAR

–  Publicación anuncio no DOG: VER

–  Publicación anuncio no BOE do 25/05/2021: BOE
 
–  Prazo de presentación de solicitudes.: do 26 de maio ao 14 de xuño de 2021,  ambos os dous días  incluídos
Decreto 1223/2021, do 30 de xuño, polo que se aproba a relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas, publicado no BOP núm. 124, do 05/07/2021:VER
– Prazo de presentación de reclamacións e emendas: do 6 ao 20 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos
NOTA: o día 19 de xullode 2021 é festivo local, polo que resulta inhábil
Anuncio BOP núm 228, 30/11/2021, Res. 2057/2021, aprobación relación DEFINITIVA, tribunal e data : VER
Anuncio número 1 do Tribunal
Cualificacións do 1º exercicio e  publicidade  do lugar, día e hora  de  celebración do acto de apertura dos sobres cos códigos de identificación e revisión dos exercicios: VER
Anuncio núm. dous do Tribunal de selección de 3 prazas de administrativo/a (publicado o 5 de xaneiro de 2022): resultados do 1º exercicio;  prazo de reclamacións (5 días habiles);  e lugar (Casa Dopeso), día (14 de xaneiro de 2022) e hora (10:30), de celebración do 2º exercicio: VER 
Anuncio núm. 3 do Tribunal, cos resultados do 2º exercicio da oposición: VER
Anuncio núm 4. Resultados do 2º exercicio da oposición e prazo de reclamacións: VER
Anuncio núm 5. Resultados do proceso selectivo e relación de aprobados. VER
Nomeamento de tres funcionarias de carreira (administrativas): Decreto núm. 260/2022, do 18 de febreiro, publicado no BOP núm. 37, do 23/02/2022: VER