Descripción del proyecto

– Bases do proceso selectivo para a cobertura de tres (3) prazas de administrativo/a: DESCARGAR

–  Publicación anuncio no DOG: VER

–  Publicación anuncio no BOE do 25/05/2021: BOE
 
–  Prazo de presentación de solicitudes.: do 26 de maio ao 14 de xuño de 2021,  ambos os dous días  incluídos
Decreto 1223/2021, do 30 de xuño, polo que se aproba a relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas, publicado no BOP núm. 124, do 05/07/2021:VER
 
– Prazo de presentación de reclamacións e emendas: do 6 ao 20 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos
 
NOTA: o día 19 de xullo de 2021 é festivo local, polo que resulta inhábil