Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 62 do 30/03/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 31 de marzo de 2023 ata o 17 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data, proceso selectivo (concurso), praza persoal laboral fixo de profesor/a conservatorio, especialidade saxofón (OEP-E 2022) Estabilización do emprego temporal.  Decreto núm. 338/2024, do 21/02/2024 (BOP núm. 42, do 28/02/2024): VER

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data, proceso selectivo (concurso), persoal laboral fixo profesor/a conservatorio, esp. saxofón (OEP-E 2022). Estabilización do emprego. Corrección de erros. Decreto núm. 338/2024, do 21/02/2024 (BOP núm. 42, do 28/02/2024). Corrección de erros (BOP núm. 49, do 08/02/2024): VER

Resultado valoración fase concurso dunha (1) praza de profesor/a conservatorio, especialidade saxofón (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal: VER

Prazo de reclamacións: do 15 de marzo ao 21 de marzo de 2024 (ambos os dous incluídos)