Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 92 do 16/05/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 18 ao 31 de maio de 2023 (ambos os dous incluidos).

Corrección de erro material na base sétima das bases específicas publicado no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 106 do 06/06/2023: VER

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data concurso praza profesor/a Conservatorio, especialidade Linguaxe Musical (OEP-E 2022) VER

Anuncio resultado valoración da fase de concurso de 1 praza de Profesor/a de Conservatorio, especialidade linguaxe musical, do concello das Pontes de García Rodríguez (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal. VER

Prazo reclamacións: do 23 ao 27 de outubro 2023 (ambos os dous incluídos)

Acta (núm. 2): resolución reclamacións e proposta de aspirante aprobada. VER

Anuncio nomeamento profesora conservatorio, especialidade linguaxe musical. BOP núm. 243, do 22/12/2023: VER