Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 69 do 12/04/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 13 ao 26 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Resultado valoración fase concurso dunha (1) praza de profesor/a conservatorio, especialidade frauta travesa (OEP-E 2022), estabilización do emprego temporal: VER

Prazo de reclamacións: do 28 de febreiro ao 5 de marzo de 2024 (ambos os dous incluídos)

Resultado valoración definitiva fase concurso dunha (1) praza de persoal profesor/a conservatorio, especialidade frauta travesa (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal.

Nomeamento profesor/a conservatorio, especialidade frauta travesa (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal. Decreto núm. 567/2024, do 18/03/2024 (BOP núm. 60, do 25/03/2024): VER