Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022:VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo solicitude participación: DESCARGAR

Modelo relación de méritos: VER

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 69 do 12/04/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 13 ao 26 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Anuncio BOP lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar, día e hora do comezo do proceso selectivo para a cobertura dunha (1) praza de persoal laboral fixo de peón/a de protección civil (OEP-E 2022) estabilización emprego temporal: VER

Decreto núm. 2230/2023, do 18 de outubro (BOP núm. 203, do 24/10/2023)

Resultado valoración provisional fase concurso dunha (1) praza de peón/a de protección civil (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Prazo de reclamacións: do 14 ao 20 de novembro de 2023 (ambos os dous incluídos)

Resultado da valoración definitiva da fase concurso dunha (1) praza de peón de protección civil (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal: VER

Nomeamento de persoal laboral fixo (peón/a de protección civil). Estabilización do emprego temporal (OEP-E 2022)

Decreto núm. 2774/2023, do 18 de decembro (BOP núm. 9, do 11/01/2024). VER