Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 62 do 30/03/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 31 de marzo de 2023 ata o 17 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Decreto 2116/2023, do 3 de outubro (BOP núm. 193, 09/10/2023) VER

Resultado valoración fase concurso dunha (1) praza de axente de desenvolvemento local (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Prazo de reclamacións: do 25 ao 31 de outubro de 2023 (ambos os dous incluídos)

Nomeamento de persoal laboral fixo (axente de desenvolvemento local). Estabilización do emprego temporal (OEP-E 2022)

Decreto núm. 2614/2023, do 29 de novembro (BOP núm. 232, do 05/12/2023): VER