Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 1, do 02/01/2023: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

– Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 7 do 11/01/2023: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 15 do 18/01/2023: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 19 de xaneiro de 2023 ata o 15 de febreiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 92 do 16/05/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 18 ao 31 de maio de 2023 (ambos os dous incluidos).

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data concurso praza arquitecto/a (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal. Decreto núm. 623/2024, do 01/04/2024 (BOP núm. 67, do 05/04/2024): VER

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data concurso praza arquitecto/a (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal. Corrección de erros

Decreto núm. 623/2024, do 01/04/2024 (BOP núm. 70, do 10/04/2024): VER

Resultado valoración fase concurso 1 praza arquitecto/a (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal. Prazo reclamacións: do 3 de maio ao 9 de maio de 2024 (ambos os dous incluídos)- Publicado na sede electrónica do Concello das Pontes o 2 de maio de 2024: VER
Resultado valoración definitiva fase concurso dunha praza de arquitecto/a, persoal laboral fixo (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal: VER