Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 69 do 12/04/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 13 ao 26 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data, proceso selectivo (concurso), praza de persoal laboral fixo de administrativo/a, asimilado Subgrupo C1 (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal. Decreto núm. 17/2024, do 8 de xaneiro (BOP núm. 11, do 15/01/2024): VER

Resultado valoración fase concurso dunha (1) praza de persoal laboral fixo de administrativo/a, asimilado ao subgrupo C1 (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal. VER
Prazo de reclamacións: do 12 de febreiro ao 16 de febreiro de 2024 (ambos os dous incluídos)

Resultado valoración definitiva fase concurso dunha (1) praza de administrativo/a, asimilado ao subgrupo C1, persoal laboral fixo (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal) : VER

Nomeamento administrativo/a (persoal laboral fixo). Estabilización do emprego temporal: VER
Decreto núm. 496/2024, do 8 de marzo (BOP núm. 53, do 14/03/2024)