Descripción del proyecto

Bases da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

– Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 69 do 12/04/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 13 ao 26 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data, proceso selectivo (concurso), praza de funcionario/a de administrativo/a (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal

Decreto núm. 18/2024, do 8 de xaneiro (BOP núm. 10, do 12/01/2024): VER

Resultado valoración fase concurso dunha (1) praza de persoal funcionario/a de administrativo/a da escala de administración xeral, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1 (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal :VER

Prazo de reclamacións: do 12 de febreiro ao 16 de febreiro de 2024 (ambos os dous incluídos)

Nomeamento de administrativo/a (persoal funcionario/a carreira). Estabilización do emprego temporal. Decreto núm. 497/2024, do 8 de marzo, modificado polo Decreto núm. 500/2024, do 11 de marzo (BOP núm. 53, do 14/03/2024): VER