Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

– Modelo solicitude participación: DESCARGAR

– Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 92 do 16/05/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 18 ao 31 de maio de 2023 (ambos os dous incluidos).

Lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar e data do proceso selectivo para a cobertura de tres (3) prazas de persoal laboral fixo de peón/peoa (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal.  Decreto núm. 656/2024, do 09/04/2024 (BOP núm. 73, do 15/04/2024): VER

Resultado valoración fase concurso tres (3) prazas de peón/oa (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal.  Prazo reclamacións: do 6 de maio ao 10 de maio de 2024 (ambos os dous incluídos): VER

Resultado valoración definitiva fase concurso de tres prazas de peón/a, persoal laboral fixo (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal: VER

Nomeamento persoal laboral fixo, 3 peóns (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal Decreto núm. 1010/2024, do 29 de xuño (BOP núm. 107, do 04/06/2024): VER