Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

– Modelo solicitude participación: DESCARGAR

– Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 62 do 30/03/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 31 de marzo de 2023 ata o 17 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Anuncio BOP lista definitiva persoas admitidas/excluídas, tribunal, lugar, día e hora do comezo do proceso selección para cobertura, persoal laboral fixo, de dúas (2) prazas técnico/a de protección civil (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Decreto núm. 2226/2023, do 18 de outubro (BOP núm. 203, do 24/10/2023)

Resultado valoración provisional fase concurso dúas (2) prazas de técnico de protección civil (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Prazo de reclamacións: do 14 ao 20 de novembro de 2023 (ambos os dous incluídos)

Resultado da valoración definitiva da fase concurso de dúas (2) prazas de técnico de protección civil (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal : VER

Nomeamento de persoal laboral fixo (técnico de protección civil -2 prazas). Estabilización do emprego temporal (OEP-E 2022) Decreto núm. 2723, do 13 de decembro (BOP núm. 240, do 19/12/2023). VER