Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 62 do 30/03/2023:VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 31 de marzo de 2023 ata o 17 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Decreto 2111/2023, do 3 de outubro, corrixido polo Decreto 2117/2023, da mesma data (BOP núm. 193, 09/10/2023): VER

Resultado valoración da fase de concurso dunha (1) praza de profesor/a conservatorio, especialidade piano (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal :VER

Prazo de reclamacións: do 23 ao 27 de outubro de 2023 (ambos os dous incluídos)

Nomeamento de persoal laboral fixo (profesor/a conservatorio, especialidade piano). Estabilización do emprego temporal (OEP-E 2022)

Decreto núm. 2619/2023, do 29 de novembro (BOP núm. 232, do 05/12/2023) VER