Descripción del proyecto

Convocatoria e bases (BOP núm. 107, do 09/06/2021): VER

Prazo de presentación de solicitudes: do 10 ao 23 de xuño de 2021, ambos incluídos. Vía de presentación a través da sede electrónica

Decreto núm. 1279/2021, polo que se aproba a relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas: Ver

– Período de reclamacións: desde o 9 de xullo ata o 23 de xullo

Decreto 1332/2021, do 26 de xullo, polo que se aproba a relación definitiva de persoas aspirantes admitidas e das excluídas, se determina a composición do tribunal, se fixa o lugar, día e hora de celebración do primeiro exercicio e se convoca ás aspirantes admitidas á síua realización: VER

Lugar:  aula polivalente do Edificio Cultural Doutor Dopeso (Casa de Cultura), situdado na Rúa Rosalía de Castro, s/n (aínda que se corresponde co núm. 22-24), nas Pontes de García Rodríguez

Data: venres, día 30 de xullo de 2021

Hora: 09:00 horas

Resultados do proceso selectivo: VER