Descripción del proyecto

ANUNCIO

BASES QUE REXERAN O NOMEAMENTO DE PERSOAL DAS BRIGADAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E OPERARIOS DA MOTOBOMBA MUNICIPAL.

O prazo de presentación de instancias: 19/05/2018 a 28/05/2018. (Ambolos inclusive)

  •  O día 22, festividade de Sta. Rita, o Rexistro Xeral permanecerá aberto de 9:00 a 13:00 horas.

PUBLICACIÓNS

  • LISTAXE DE ADMITIDOS E FIXACIÓN DE DATA, LUGAR E HORA DE CELEBRACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO: VER

  • RESULTADOS PROCESO SELECTIVO XEFES DE BRIGADA DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: VER

  • ACTA DE CUALIFICACION DA PROBA DE APTITUDE FISICA PARA AS PRAZAS DE TRES OPERARIOS CONDUCTORES PARA A MOTOBOMBA MUNICIPAL: VER

  • ASPIRANTES DE PEÓN-PEÓN CONDUCTORES QUE SUPERARON A PROBRA FÍSICA E DATA DA SEGUINTE PROBA: VER

  • ACTA DA CUALIFICACIÓN FINAL DAS PROBAS DE CONDUCTOR DE MOTOBOMBA: VER
  • LISTAXE DE ASPIRANTES QUE SUPERARON PROBA PARA BRIGADA (PEÓN CONDUCTOR – PEÓN): VER   *proba de galego martes 26 de xuño ás 10:00h.

  • LISTAXE DE ASPIRANTES QUE SUPERARON AS PROBAS PARA BRIGADAS CONTRAINCENDIOS 2018: VER