Descripción del proyecto

RESULTADO DO SORTEO PARA DIRIMIR OS EMPATES ENTRE OS ASPIRANTES APROBADOS E DETERMINACIÓN DA LISTA PARA A COBERTURA DA PRAZA DE CONSERXE DE EDIFICIOS MUNICIPAIS.


ANUNCIO: CELEBRACIÓN DE SORTEO PARA DETERMINACIÓN DA ORDE DOS ASPIRANTES APROBADOS NOS CASOS DE EMPATE

Por medio da presente convócase aos aspirantes que o desexen para asistiren á realización do Sorteo o vindeiro mércores, 5 de abril, ás 10 horas no salón se sesións da Casa do Concello. A realización do sorteo será pública.

  • Ver anuncio: VER

ANUNCIO: CONVOCATORIA DE LISTA DE ESPERA DE CONSERXE

Por medio da presente convócase aos seguintes aspirantes para a realización da proba de lingua galega o vindeiro luns, 20 de febreiro, ás 13 horas no salón de sesións da Casa do Concello.

-Ver anuncio: VER


Faise pública a lista de espera de admitidos e excluídos:

-Ver Lista: VER

LUGAR, DATA E HORA DE CELEBRACIÓN DO EXERCICIO:

-Polideportivo municipal (A Fraga s/n As Pontes)

-Data e hora: 10 de febreiro 2017 ás 09:00h


Bases de convocatoria de listas de espera de persoal laboral temporal

Proceso selectivo lista de espera persoal: Conserxe de edificios municipais, auxiliar de biblioteca e auxiliar do servizo de axuda no fogar.
Bases publicadas no BOP do 05/10/2016 : VER BASES
Prazo solicitudes: dende o 6 ao 17 de outubro de 2016 (prazo pechado)
Modelos de instancia: DESCARGAR


Resultado do Proceso Selectivo para a creación dunha LISTA DE ESPERA para cubrir a praza de CONSERXE de Edificios Municipais: DESCARGAR

PRORROGA DA VIXENCIA DA LISTA DE ESPERA DE CONSERXE EDIFICIOS MUNICIPAIS