Descripción del proyecto

ANUNCIO

BASES QUE HAN DE REXER A DETERMINACION DUNHA LISTA DE ESPERA PARA A COBERTURA DE VACANTES NO CONSERVATORIO DE MÚSICA PROFESIONAL DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.-

  • Bases profesores conservatorio: DESCARGAR
  • Modelo de instancia: DESCARGAR
  • Prazo de presentación de instancias: de 5 a 9 de xaneiro de 2018

PUBLICACIÓNS

  • Lista de aspirantes admitidos  e excluídos: VER
  • Puntuación da fase de concurso e convocatoria proba de galego para determinados aspirantes: VER

  • Resultado definitivo do proceso selectivo, proposta de lista de espera e pé de recursos: VER